JEOLOJİ

Yüzeysel gözlemlere, uzaktan algılamalara, numune analizlerine ve tarihsel oluşumlara göre jeofizik ile ortaya konan fiziksel parametreleri anlamlandırıyoruz.

  • Jeolojik Haritalama: Arazide, yerinde inceleme ile müşterilerimizin istediği  ölçekte, jeolojik sınırları belirleyerek ayrıntılı haritalar yaratma.

  • Jeokimyasal Analiz: Araştırma hedefe göre toprak veya su numunelerinin ihtiva ettiği bileşenleri ve miktarlarına ortaya koyma.

  • Ruhsat Başvuruları: İlgilenilen alanın maden veya jeotermale yönelik arama ruhsat başvurularını yapma ve takibini sağlama.  
         
  • Teknik Sorumluluk: Araştırma sahalarına ilgili sorumlu atama ve takibi.

  • Kaynak Koruma Raporları: Jeotermal sahalarda yapılan kuyu testleri ve etkin kaynak sınırlarını belirleme ile mevzuata (5686) uygun raporlama.

  • Muhtemel Kuyu Kesiti Hazırlanması: Jeofizik çalışmalar sonucu önerilen sondaj lokasyonları için kuyu kesiti ve çap planlaması.
Test

Form Gönderimi

Tamam