Elektrik

Doğal Uçlaşma Yöntemi

Doğal kaynaklı yöntemlerden olan DU yönteminde, arazide toplanan veriler, matematiksel düzeltmelerin ardından grafiksel veya yüzey kesiti olarak sunulur. Yüzeye yakın kırık-çatlakların belirlenmesi, sülfürlü cevher aramaları, yeraltı suyu aramaları ve jeotermal sahalarda kullanılabilir.

Özdirenç Yöntemi

Günümüzde yaygın olarak kullanılan jeofizik yöntemlerdendir. Arazide toplanan veriler ile yeraltının iki veya üç boyutlu haritası çıkarılarak birçok problemin çözümü sağlanır. Yeraltı suyu ve jeotermal kaynak aramaları,  maden aramaları, arkeolojik araştırmalar, zemin dayanımı, heyelan araştırmaları gibi alanlarda etkili sonuçlar verir.

Yapay Uçlaşma Yöntemi

Sülfürlü maden aramalarında başarılı bir jeofizik yöntemdir. Özdirenç yöntemiyle birlikte uygulanarak çok etkili sonuçlar alınır. Yine uygulandığı sahanın iki boyutlu veya üç boyutlu elektrik ve yüklenebilirlik haritaları çıkarılabilir.