DANIŞMANLIK

FNÇ, her türlü yeraltı araştırmasında, çalışma sahasıyla ilgili literatür tarama, jeolojik ve jeofizik veri toplama, veri-işlem, görüntüleme çalışmaları ile yıllardır birçok yatırımcı firmaya hizmetler vermiş, müşteri hedefleri doğrultusunda riskleri minimize edecek çözümler sunmuştur.

Yeraltı suyu, maden, jeotermal kaynak aramaları, saha geliştirmeleri, zemin araştırmaları, arkeolojik araştırmalar kapsamında müşterilerini yönlendiren, iş teslimi ardından da ihtiyaç duyulduğunda desteklerine devam eden firmamız için etik ve ahlaki değerler her zaman ön planda olmuştur.

Test

Form Gönderimi

Tamam