Kuyu Loglari

Kuyu Logları

Petrol, doğalgaz, su, sıcak su ve maden arama, köprü ve baraj yapımı, çevre koruma, zemin etüdü, depremsellik araştırma ve jeolojik bilgi toplama veya hangi sebeple açılmış olursa olsun bir kuyudan bilgi toplamanın ve bu bilgileri saklayabilmenin en önemli yollarından biri kuyu loglarıdır. Açılan kuyunun geçtiği formasyonların özelliklerinin (yoğunluğu, kalınlığı, eğimi, yönü, gözenekliliği, geçirgenliği, suyla veya petrolle doygunluğu, dokusu, basıncı vs..) sürekli ve doğal koşullarında kaydı kuyu loglarıyla yapılır.